O nas

Europejska Szkoła Liderów Polonijnych jest projektem realizowanym Polską Misję Katolicką we Francji i Fundację Czyste Serca w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Prowadzimy Studium Katechetyczno-Teologiczne, którego celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła itp

Czytaj dalej

Platforma dydaktyczna kursu

Administracja platformy dydaktycznej

e-mail: conditor@pmkp.eu

Przejdź do platformy