Europejska Szkoła Liderów Polonijnych jest projektem edukacyjno-pedagogicznym prowadzonym przez Fundację Czyste Serca we współpracy z polskimi uczelniami.

Prowadzimy Studium Katechetyczno-Teologiczne: KAŻDY RODZIC KATECHETĄ, którego celem jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła itp

Oferujemy również Warsztaty patriotyczno-rodzinne: MAŁŻEŃSKIE EKG (dla małżeństw ze stażem 1+), KOLCZASTY NASTOLATEK (dla rodziców dorastających dzieci), MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ (dla młodzieży 15+) 

CZYTAJ DALEJ

Akademicki kurs doskonalący
WARSZTATY PARTIOTYCZNO-RODZINNE
MADRYT (2023-2024)
DUBLIN (LATA 2020-2021)
PARYŻ (2019 – 2021)

przejdź do platformy