W niedzielę 28 listopada 2021 roku
odbyła się Uroczystość wręczenia dyplomów słuchaczy naszego Studium:

Katechetycznego
(dyplom Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Poradnictwa Rodzinnego
(dyplom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

INER (dyplom Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny w Warszawie).