Kurs Teologiczno-Katechetyczny

Pobierz szczegółowe informacje

BLOK KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY

 • Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone
 • Dynamika procesu nauczania-uczenia się oraz automatyzacja i komputeryzacja pracy dydaktycznej.
 • Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referaty, dyskusje, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne).
 • Konspekt katechezy
 • Zasady konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej.

BLOK TEOLOGICZNY

 • Teologia moralna, teologia dogmatyczna oraz teologia fundamentalna
 • Rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
 • Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK BIBLIJNY

 • Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA

 • Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Historia Kościoła, Patrologia,
  Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Małe dziecko i jego rodzice.
 • Rozwój uczuć i kontaktów społecznych.
 • Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka.
 • Dziecko przedszkolne w rodzinie.
 • Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym.
 • Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
 • Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?