Studium w Paryżu

263 bis, rue Saint – Honoré

75001 PARIS

tel. 01 55 35 32 23

e-mail: pmk.france@gmail.com

Harmonogram zajęć w roku 2019

Ks. Dr Robert Czarnowski
Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji
oraz dyrektor Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim
w Paryżu.

W 1999 r. uzyskał tytułu magistra (teologia ogólna) w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), dydaktyki katechezy (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

W latach 2004-2013 odbywał studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie historii cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), archiwistyki (La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), dóbr kultury kościelnej (Pontificia Università Gregoriana), bibliotekoznawstwa (La Scuola Vaticana di Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università degli studi Roma Tre), uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii w zakresie historii Kościoła w Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie.

Por. https://polskifr.fr/ksieza/5594de49-3ecd-e811-80c6-005056ad64c0

Jako Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Robert Czarnowski zajmuje się sprawami kancelaryjno–administracyjnymi, aktami jurysdykcyjnymi, gromadzeniem i przechowywaniem akt personalnych księży.

Należy zaakcentować pracę ks. Czarnowskiego na rzecz Archiwum historycznego mieszczącego się w Seminarium Polskim w Paryżu. Dzięki jego profesjonalnej trosce, jako dyrektora Archiwum, instytucja ta zyskała właściwą sobie rangę poprzez nowe wyposażenie części magazynowej i biurowej, stworzenie strony internetowej oraz współpracę z najważniejszymi instytucjami państwowymi takimi jak: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, Narodowe Archiwum Cyfrowe (wprowadzenie Archiwum PMK do systemu ZoSIA), Polonijna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem).

Por. https://archiwum-pmk.com/

Nie mniej godna uwagi jest kapłańska gorliwość ks. Roberta na polu duszpasterskim dla wspólnoty polonijnej w Wersalu oraz wspólnoty gromadzącej się w kościele Immaculée Conception w dwunastej dzielnicy Paryża a także jego zaangażowanie w koordynację europejskich pielgrzymek do Lourdes.

Por. http://wspolnota-polska-wersal.com/

Z ramienia Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Robert Czarnowski był prelegentem m.in.: w Senacie RP na piątym seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 uczestnicząc  w panelu archiwalnym: Źródła do dziejów emigracji z lat 1989-1991 zgromadzone w Polsce i za granicą (23 czerwca 2015 r.); konferencji organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w dniach 20 – 22 kwietnia 2016 r „Polonica w instytucjach zagranicznych – badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939 – 1990”; konferencji organizowanej przez Komitetu Badań nad Migracjami PAN na UAM w Poznaniu Europa w obliczu wielkich migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne, 26-28 września 2016 r. międzynarodowej konferencji naukowej dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Czas próby. Kościół katolicki w okresie PRL” 16-17 listopada 2016 r.; konferencji naukowej  organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967”.

Cenne jest coroczne zaangażowanie ks. Czarnowskiego w obrady Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie, podczas której wygłaszał prelekcję w Rapersville, Londynie, Nowym Jorku, Paryżu i Lublinie.

Por. https://www.mabpz.org/postaci-mabpz-b/robert-czarnowski-ks

W jego dorobku naukowym znajdują się m.in. następujące monografie: Il primo sinodo plenario polacco del 1936, U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia, Dziedzictwo Królowej Bony, Wielki Prymas z małej Zuzeli, Odkrywam Ducha świętego mojej grupie, rodzinie, Kościele, i szkole, Parafia Zuzela. Dzieje i duszpasterstwo w latach 1796 – 1925 a także wielu artykułów publikowanych m.in. w „Studia Claromontana”, „Episteme”, „Dobry Pasterz”, „Szkoła Katolicka”, „Pół wieku Milenium”, „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie a emigracja” itp.

Opiekun Studium