Współpraca uniwersytecka

Zajęcia są prowadzone we współpracy trzema Uniwersytetami:

  • Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
  • Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • w Warszawie
Co to jest SLP?

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie